Stichting de Levende Stad

De stichting heeft tot doel allesomvattende duurzaamheid in stedenbouw en ruimtelijke ordening toe te passen in de praktijk door het ontwikkelen en uitwisselen van kennis over en het toepassen van die kennis voor het realiseren van de levende stad. Hoe dat mogelijk is staat beschreven in het boek ‘Levende stad, stad om in te leven’ (verschenen in april 2012, te bestellen bij Uitgeverij Blauwdruk of op de website van de Levende Stad).

Contactpersoon: Ir. Elma van Beek – Vlaanderen Oldenzeel

Mailadres: info@delevendestad.nl
Telefoon: 06-48338055
Correspondentieadres: Hof der Kolommen 2, 3823 ED  Amersfoort

Deze ideologische stichting netwerkt, onderzoekt, adviseert, ontwerpt, houdt lezingen en workshops. De basis is een netwerk van mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Iedereen kan lid worden: bedrijven, particulieren, onderwijs- en kennisinstituten, verenigingen (bijvoorbeeld van bewoners), religieuze genootschappen en overheden.

Neemt u deel aan het netwerk, dan levert dat veel voordelen op: zo kunt u gratis aanwezig zijn bij informatieve netwerkbijeenkomsten van de Levende Stad, krijgt u een aantrekkelijke korting op het lidmaatschap van DuurzaamGebouwd en op workshops over de Levende Stad. Ook ontvangt u regelmatig de nieuwsbrief van ELMA stedenbouw en De Levende Stad.

Op de website www.delevendestad.nl ontmoeten de deelnemers van het netwerk elkaar. Hier kunnen zij informatie uitwisselen en kennis delen, bijvoorbeeld over projecten of producten op het gebied van een duurzame leefomgeving.

Laat wat van je horen