Beter fietsbeleid in Amersfoorts Verkeer- en VervoersPlan

Raad eist via amendement beter fietsbeleid

Wethouder Buijtelaar (VVD) zal in het Verkeers- en Vervoersplan 2030 steviger ambities moeten formuleren voor het fietsbeleid in Amersfoort. Dat bleek uit de stemming over het plan.

D66, Groen Links en de PvdA drongen er via een amendement op aan om te werken aan meer snelfietsroutes, betere fietsenstallingen en ontvlechting van fiets- en autoverkeer. Ondanks het negatieve advies van de wethouder koos de gemeenteraad dinsdagavond 10 april met een overtuigende meerderheid (26 voor, 10 tegen) voor de aanpassing, zodat de toekomst voor de fiets beter gewaarborgd wordt.

De aanscherping van het Verkeers- en Vervoersplan vond plaats na een succesvolle lobby van het recente opgerichte Platform Amersfoort Duurzaam, een samenwerkingsverband van 31 natuur- en milieuorganisaties, waaronder Eemstadlab, de Fietsersbond, IVN en reizigersorganisatie Rover.

Laat wat van je horen