Vereniging Duurzaam Soesterkwartier

De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier is een initiatief van en voor betrokken wijkbewoners. De vereniging zet zich in voor energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen. Samen met iedereen die ons hierbij kan helpen, samen met bewoners die er baat bij hebben.

Doelstelling:
Het verwezenlijken van een duurzaam Soesterkwartier door middel van het initiëren en stimuleren van en voorlichting geven over activiteiten op het gebied van duurzaamheid, waar onder meer wordt verstaan energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen.

Contactpersoon: Fokke de Jong
Mailadres: info@duurzaamsoesterkwartier.nl
Correspondentieadres: Soesterweg 314-A  3812 BH  Amersfoort
telefoon: 033-4650988

De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft acht thema’s:

  1. Straatprojecten: Energiebesparing en duurzame energie in de bestaande woningen. Straatambassadeurs voeren samen met geïnteresseerde buren energiebesparende projecten uit om de energierekening betaalbaar te houden.
  2. De Wijkmolen: Samen met wijkbewoners willen we graag investeren in een windmolen en daarmee onze eigen stroom op aantrekkelijke wijze duurzaam opwekken.
  3. Zon op School: Met zonnepanelen voorzien de scholen zich op zichtbare wijze van schone energie. Samen met wijkbewoners investeren in zonnedaken.
  4. Woonwerkplaats: De Wagenwerkplaats is een broedplaats voor creatieve en duurzame mensen en bedrijven. In het plan is ook ruimte voor nieuwbouw woningen. Een prachtige plek, dichtbij station en bossen. De vereniging lobbiet voor een duurzaam wonen project, waarbij sociale duurzaamheid hoog in het vaandel staat
  5. Het Groene Spoor wil een groene recreatieve verbinding van Bos Birkhoven Bokkeduinen naar het Eemplein en de Eem realiseren en aansluiten op de route naar de binnenstad via de Eemhaven. Deze verbinding draagt bij aan meer groen en natuur in de stad, meer ruimte voor natuurspelen, ontmoeting, sport en beweging.
  6. Zonnecollectief: Met de huidige energieprijzen en de verwachte stijging daarvan levert een investering in zonnepanelen meer rendement op dan een spaarrekening. De zon is een onuitputtelijke bron van schone energie. En met zonnepanelen op je dak wek je een groot deel van je eigen energie op. Het Zonnecollectief Soesterkwartier regelt de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en maakt aanschaf en plaatsing daardoor meer bereikbaar.
  7. Goeie Buur
  8. Soesterhof

Videointerview door Mediagroep EVA

Laat wat van je horen