Transformatie leegstaande kantoren vraagt creatieve aanpak

Leegstaande kantoren vragen om een creatieve aanpak. Leegstand bedreigt niet alleen de leefbaarheid van de directe omgeving, maar ook het vestigingsklimaat voor bedrijven. Aan de andere kant is er in veel gemeenten vraag naar woonruimte. Om de transformatie van kantoren te faciliteren is door AgentschapNL een expertteam ingesteld.

Expertteam Kantoortransformatie

De deskundigen van het expertteam kantoortransformatie staan gemeenten bij met kennis en kunde van uiteenlopende onderwerpen, zoals het toepassen van bouwkundige wet- en regelgeving, projectorganisatie, financiering, fiscale mogelijkheden, woon- en inrichtingsconcepten en de matching van eigenaren en potentiële afnemers. Het expertteam is een samenwerking van Agentschap NL, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Expertteam Kantoortransformatie inzetten?

Heeft u als gemeente, eigenaar of als andere belanghebbende een vraag over de mogelijkheden van kantoortransformatie of wilt u een potentieel project aanmelden voor ondersteuning?

Neem dan contact op

  • via kantoortransformatie@agentschapnl.nl
  • telefonisch met Joris van den Heuvel of Ivo Latuperisa via het nummer 088-602 5380 (secretariaat).

‘Anders kijken’ naar gebouwen en hun functie

De film ‘Anders kijken’ laat twee voorbeelden zien van transformatie: het ACTA-gebouw in Amsterdam, dat tijdelijk wordt getransformeerd naar studentenwoningen en het kantoorpand Geinzicht in Nieuwegein, waar koopappartementen worden gerealiseerd. Een aantal direct betrokkenen (architect, projectontwikkelaar, eigenaar) en een van leden van het expertteam komen aan het woord over hun redenen om over te gaan tot transformatie.

 

Laat wat van je horen