Doelstellingen en Resultaten

Het doel van Platform Amersfoort Duurzaam is het verbinden van maatschappelijke organisaties in Amersfoort die op hun manier al bezig zijn met het verduurzamen van de leefomgeving.
Door de organisaties samen te brengen ontstaat een synergie waarbij zij de draagkracht vergroten om de leefomgeving te verduurzamen. Daartoe wordt gezamenlijk acties ondernomen.
Daarnaast heeft het Platform als doel de bewustwording voor duurzaamheid bij maatschappelijke organisaties te bevorderen.

Resultaten

 • het regelmatig samenbrengen van de platformleden tijdens bijvoorbeeld een duurzame beursvloer (zie link)
 • enkele platformleden organiseren een duurzaamheidscafé met hun thema
 • platformleden houden gezamenlijke acties in de stad rondom een bepaald thema (bijv. warme truiendag, Jaar van de Bij, plastic tasjes)
 • platformleden wisselen onderling kennis en ervaring uit
 • contacten leggen met andere platforms in Amersfoort die duurzaamheid bevorderen

Beoogde resultaten voor de toekomst

 • uitwisselen van kennis en ervaring met andere platforms in Amersfoort die duurzaamheid bevorderen, zoals Amersfoort Onderneemt Duurzaam, Samen Duurzaam en educatieve instellingen
 • een duurzame leefstijlcoach te ontwikkelen, loketfunctie voor kennis en kunde (locatiegebonden en doelgroepgericht)
 • productie en gebruik van lokale/regionale duurzame energie en voedsel te bevorderen
 • toename verwezenlijken van duurzaam vervoer
 • toename hergebruik, ruil; afvalreductie te bevorderen
 • energiegebruik gebouwen en verlichting te reduceren
 • grote pressiegroep vormen die lokale en nationale politiek (raad, bestuur, partijen) ervan overtuigt maatregelen te moeten nemen