Manifest Amersfoort Duurzaam

Wij, organisaties die samen Amersfoort duurzaam vormen, werken ieder op onze eigen manier aan duurzaamheid. We willen met ons werk een Amersfoort bereiken dat zorgvuldig met mens, natuur en milieu omgaat, geen bijdrage levert aan klimaatverandering en zuinig is op de natuurlijke rijkdommen van de aarde. We werken hiermee aan:

 • bewustwording bij consumenten en bedrijven over de keuzes die ze maken.
 • het voorkomen en verminderen van milieu- en klimaatproblemen
 • het aanpassen aan klimaatverandering
 • het vergroten van de natuurlijke rijkdom van de stad

Met onze doelstelling ondersteunen wij de doelstelling van de gemeente Amersfoort om in 2030 klimaatneutraal te zijn. We zien ons als onderdeel van Samen Duurzaam en werken ook waar mogelijk en wenselijk samen met Amersfoort Onderneemt Duurzaam, de gemeente en overige organisaties die aan duurzaamheid werken.

Het praktische doel van ons platform is om samen de Amersfoortse inwoners en onszelf de informatie, kennis, handvatten, netwerken en andere ondersteuning te bieden om op een duurzame manier te kunnen leven. We willen dat iedere Amersfoorter kan zeggen dat hij of zij persoonlijk zorgt voor een gezonde, schone en leefbare aarde, die we met een gerust hart aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen overdragen. We zijn klaar als iedere Amersfoorter zich gedraagt als een betrokken gast op onze planeet, die de aarde niet uitwoont maar goed onderhoudt.

Wij spreken af om elkaar en de stad op de hoogte te houden van de activiteiten die onze organisaties op het gebied van duurzaamheid organiseren. Daarnaast willen we daar waar mogelijk en wenselijk, kennis uitwisselen en samenwerken aan activiteiten. Op die manier vergroten wij onze capaciteit, onze kennis, onze netwerken en uiteindelijk onze actieradius.

We hebben daartoe een website als communicatiemiddel naar elkaar en naar de stad, waar wij ieder onze activiteiten op laten zetten. Daarnaast organiseren we eens per jaar een informatiemarkt over ons werk aan duurzaamheid en een beursvloer om nog beter af te stemmen en om concrete samenwerkingsmatches te kunnen sluiten. Uiteraard kunnen we ook op ieder ander moment buiten de beursvloer samenwerken. Meer informatie over de samenwerkingsvormen is op de website te vinden.
Samen duurzaam!

Thema’s waaraan de aangesloten organisaties in het kader van duurzaamheid werken:

 • energie: zo zuinig mogelijk en duurzaam opgewekt
 • voedsel: biologisch, lokaal geproduceerd, zo veel mogelijk van het seizoen en met reductie van vlees- en zuivelgebruik;  aanvullend internationaal voedsel, verhandeld onder eerlijke handelsvoorwaarden en met oog voor mens en milieu.
 • vervoer: zo min mogelijk belastend voor het milieu
 • grond- en brandstoffen: zo min mogelijk gebruiken
 • zoetwater: zo schoon mogelijk houden en zo min mogelijk gebruiken
 • hergebruik: zo min mogelijk beslag op grondstoffen, zo min mogelijk afval, zo min mogelijk schadelijke stoffen
 • natuur: bescherming, bevorderen biodiversiteit, soorten ondersteunen bij klimaatverandering
 • productie/werkomstandigheden: goede arbeidsomstandigheden en –tijden; geen kinderarbeid, betaling van een leefbaar loon