Beter fietsbeleid in Amersfoorts Verkeer- en VervoersPlan

Raad eist via amendement beter fietsbeleid Wethouder Buijtelaar (VVD) zal in het Verkeers- en Vervoersplan 2030 steviger ambities moeten formuleren voor het fietsbeleid in Amersfoort. Dat bleek uit de stemming over het plan. D66, Groen Links en de PvdA drongen er via een amendement op aan om te werken aan meer snelfietsroutes, betere fietsenstallingen en ontvlechting van fiets- en Lees verder