Verkeer- en vervoerplan 2030 klaar voor inspraak

In het Verkeer- en vervoerplan 2030 staat de visie van het college van burgemeester en wethouders over hoe Amersfoort ook in de toekomst bereikbaar blijft. Dit plan is tot stand gekomen door een actieve bijdrage van inwoners en Amersfoortse belangenorganisaties. Het college heeft het plan vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn loopt van 6 maart tot 17 april 2013. Daarna wordt het Verkeer- Lees verder